Websites

disantrangan

Ninh Binh, Viet Nam

Di sản Tràng An
Website: https://disantrangan.vn/
Địa chỉ: Khu Du Lịch Sinh Thái Tràng An, Xã Ninh Xuân, Huyện Hoa Lư, Ninh Bình
Số điện thoại: 0975142666
_
Di sản Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình được UNESCO công nhận là di sản thế giới kép năm 2014.