hướng dương xanh

....nhân --- nghĩa là đạo duy nhất của Thánh hiền từ ngàn xưa. Sống vui vẻ, trẻ khẻo là yêu chính mình..cũng như yêu cuộc đời...