Websites

Tử Tâm Lang

Nhân sinh tịch mịch như tuyết
Thùy lai dữ ngã kiền bôi?

*❄*❄*❄*❄*❄*

Nhân tâm liên dương,
Lang tâm độc thương.
Thiên tâm nan trắc,
Thế tình như sương.

Find Me Online

Contact Me

  • Email