ceophamquangtuan

Phế Liệu Quang Tuấn đang dần phát triển và trạm vào ước mơ đưa thương hiệu ra rộng khắp toàn quốc, để đạt được những thành tự đó Phạm Quang Tuấn - CEO của Thu Mua Phế Liệu Quang Tuấn đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn và sóng gió.
#phamquangtuan
Số điện thoại: 0935066386
Website:
https://thumuaphelieuquangtuan.com.vn/
https://www.linkedin.com/in/phamquangtuan/
https://www.youtube.com/channel/UCH_fO5zQOS67XvcsWsye9cQ/about
https://www.goodreads.com/phamquangtuan
https://angel.co/u/phamquangtuan
https://draft.blogger.com/profile/15778947867311295656
https://ceophamquangtuan.blogspot.com/
https://www.behance.net/ceophamquangtuan

https://www.kickstarter.com/profile/phamquangtuan/about
https://dribbble.com/phamquangtuan/about

https://issuu.com/ceophamquangtuan
http://www.lawrence.com/users/phamquangtuan/

https://community.atlassian.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/4463485
https://www.longisland.com/profile/phamquangtuan
https://www.wishlistr.com/phamquangtuan
https://ko-fi.com/phamquangtuan
https://hub.docker.com/u/ceophamquangtuan
https://www.bakespace.com/members/profile/phamquangtuan/1247851/
https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=Z1DAXUYAAAAJ
https://www.producthunt.com/@phamquangtuan/
https://www.pinterest.com/ceophamquangtuan
https://getpocket.com/my-list/tags/phamquangtuan
https://www.skillshare.com/profile/Pham-Quang-Tuan/266505800
https://vimeo.com/ceophamquangtuan
https://ceophamquangtuan.wordpress.com/