Websites

Danny Nguyen Hung

Hồ Chí Minh

Tôi là Danny Nguyen Hung người sáng lập ra website và công ty tnhh An Nhiên Music. Tôi tố nghiệp chuyên ngành Marketting có niềm đam mê âm nhạc.Sau thời gian làm việc kinh doanh trong lình vực nhạc cụ tôi đã thành lập Cty Tnhh An Nhiên Music chuyên mua bán các loại nhạc cụ như: Guitar, Organ, Piano, UKulele....Tôi hy vọng mang lại dịch vụ & sản phẩm tốt nhất cho khách hàng của mình!