Profile image

hanoitop10

@hanoitop10

Mỗi quốc gia trên thế giới đều chọn cho mình một thành phố có điều kiện địa lý, vị trí thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa của đất nước mình. Nói cách khác, mỗi quốc gia chọn cho mình một thủ đô riêng, đại diện cho bộ mặt và sự phát triển của cả nước. Cũng như các nước trên thế giới, Việt Nam cũng chọn Hà Nội làm thủ đô, là một trong hai trung tâm kinh tế, chính

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.