Websites

hoinhakhoa

30 Phạm Văn Đồng, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

Hiệp hội nha khoa Việt Nam - Nơi kết nối, giao lưu và chia sẻ của các bác sĩ, tổ chức, cá nhân quan tâm đến Nha khoa, sức khỏe răng miệng trong và ngoài nước