Websites

IELTS Writing

Luyện thi IELTS Writing online miễn phí cùng DOL. Dol.vn chia sẻ kinh nghiệm học Writing IELTS từ A-Z kèm danh mục bài học Writing online. Những lỗi hay mắc phải và chiến thuật làm từng dạng bài Writing Task 1, Writing Task 2.
Luyện thi IELTS Writing online miễn phí, kinh nghiệm học Writing IELTS cùng chiến thuật làm bài từ DOL.
Địa chỉ : 458/14 Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
SDT : 0356 307 668
Email : support@dol.vn
Website : https://www.dol.vn/luyen-thi-ielts/ielts-writing
GG Site: https://sites.google.com/view/dolvn/luyen-thi-ielts/ielts-writing
Map : https://goo.gl/maps/6p97ySqjfqQe9WZ48
#ieltswriting #writingielts #ieltswritingtest #ieltswritingtask1 #ieltswritingtask2 #dolvn