Profile image

LaLa Meows

@lalameowtft Việt Nam

Là content creator kì cựu, là stylist thời trang nhiều năm, Lala Meow là bút danh người chuyên gia trong lĩnh vực giải đáp các thắc mắc, câu hỏi, định nghĩa thời trang với thông tin ngắn gọn, dễ hiểu và chính xác nhất.

Tìm tôi trên mạng

Liên hệ với tôi

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.