Tuấn Vũ Phạm

Hồ Chí Minh

Tôi là Phạm Tuấn Vũ, đã từng đạt nhiều giải thưởng công nghệ. Điển hình là Olympic tin học Việt Nam lần thứ 17 và cuộc thi lập trình viên sinh viên quốc tế ACM/ICPC lần thứ 33. Hiện tôi đang là Tiến sĩ tại Mỹ và phụ trách nội dung cho website Menthatech.com