Sai ham ngủ

sao trái tim em còn mãi thổn thức về anh, Hà Dĩ Thâm?