Profile image

Tùng Phạm

@tungphamtft Bình Phước Việt Nam

Tùng Phạm là một content creator kinh nghiệm, có kiến thức sâu rộng về việc review địa điểm chuyên nghiệp, chân thực, đầy đủ thông tin, đáng tin cậy. Đặc biệt có nhiều kiến thức chuyên sâu về làm đẹp và phụ kiện thời trang độc đáo.

Kho hình

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.