Profile image

Thắng Vi

@thangvi96

Bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra tiếp thị số là đam mê. Ngoài Marketing, mình quan tâm User Experience và Data-driven...
Email: haitacte@gmail.com
SĐT: 0977007352
Mạng xã hội của tôi
https://github.com/thangvi1996
https://vimeo.com/thangvi96
https://thangvi96.blogspot.com/
https://www.flickr.com/people/thangvi96/
http://vi.gravatar.com/thangvi96
https://thangvi96.weebly.com/
https://www.reddit.com/user/thangvi96
https://www.liveinternet.r

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.