Thắng Vi

Bén duyên với SEO & Digital Marketing từ 2016 và nhận ra tiếp thị số là đam mê. Ngoài Marketing, mình quan tâm User Experience và Data-driven... Email: haitacte@gmail.com SĐT: 0977007352 Mạng xã hội của tôi https://github.com/thangvi1996 https://vimeo.com/thangvi96 https://thangvi96.blogspot.com/ https://www.flickr.com/people/thangvi96/ http://vi.gravatar.com/thangvi96 https://thangvi96.weebly.com/ https://www.reddit.com/user/thangvi96 https://www.liveinternet.r

Tìm tôi trên mạng