Một ảnh đại diện cho mọi nơi, mọi lúc.

Gravatar hỗ trợ hồ sơ công khai của bạn, hiện ở bất cứ đâu bạn đăng, bình luận, và giao tiếp trực tuyến.

Gravatar miễn phí cho mọi người—vĩnh viễn.

Tạo một lần, hiển thị mọi nơi.

Tạo, đăng, và quản lý hình ảnh đại diện toàn cầu của bạn ở một nơi.

Nhiều hơn một tấm hình.

Nói với web bạn là ai và mọi người có thể tìm thấy bạn ở đâu. Gravatar có thể hiển thị đường dẫn, hình ảnh, thông tin liên lạc, địa chỉ ví điện tử và những thông tin khác.

Được tin dùng bởi những thương hiệu hàng đầu.

Những công ty lớn nhất sử dụng Gravatar. Ảnh đại diện của bạn được tự động nhận dạng bởi Slack, Github, WordPress và các dịch vụ nổi tiếng khác.

Công khai, mở, và minh bạch.

Ảnh đại diện của bạn được liên kết với một địa chỉ email công khai. Bạn có thể chọn thứ gì hiển thị trên Gravatar của bạn.

Như mọi khi, dữ liệu của bạn là của bạn.

Xem chính sách bảo mật

Dành cho quản trị web & Nhà phát triển

Tham gia một mạng lưới web mở.

Tài nguyên và plugin từ nền tảng CMS nổi tiếng sẽ giúp bạn không tốn thời gian sử dụng Gravatar. Từ việc đăng ký, tải lên hình ảnh và những tiện ích có sẵn, Gravatar cung cấp toàn bộ thông qua tiêu chuẩn mở.

Triển khai Gravatar API

Building a better web for over 16 years.

Kết nối với hàng triệu trang web, Gravatar một dịch vụ miễn phí cho chủ sở hữu web, nhà phát triển, và bất cứ ai muốn xác thực danh tính trực tuyến.

Là một dự án của Automattic từ năm 2007, Gravatar liên kết với mọi tài khoản WordPress.com và được sử dụng rộng rãi trong thế giới web mở.