Websites

BBTex

169 Trần Huy Liệu, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

BBTex chuyên cung cấp vải sợi tre được gia công theo yêu cầu từ kiểu dệt đến màu sắc. Thành phẩm được tạo ra luôn chính xác với thiết kế và đạt quy chuẩn cao.
Fanpage: https://www.facebook.com/bambootex.vn/
Twitter: https://twitter.com/bambootex1
Pinterest: https://www.pinterest.com/bambootex1/
Instagram: https://www.instagram.com/bambootex1/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCkwwgt2S3zqTShpjzdVa8oA
Google News: https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMMmKpgswsZW-Aw