Profile image

bsgiaothikimvan

@bsgiaothikimvan 193C1 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Viet Nam

Chuyên khám và điều trị bệnh phụ khoa tại phòng khám đa khoa quốc tế cộng đồng 193C1 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội. Truy cập 2 website: https://2bacsi.webflow.io/authors/giao-thi-kim-van hoặc 2Bacsi.com để xem thêm thông tin

Kho hình

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.