Profile image

CodeGym Hà Nội

@codegymhanoi

CodeGym Hà Nội là đơn vị đào tạo lập trình hiện đại: từ những người mới bắt đầu, các bạn chuyển ngành, chuyển nghề trở thành lập trình viên chuyên nghiệp. Cam kết việc làm và luôn đồng hành cùng học viên trong suốt chặng đường sự nghiệp.
CodeGym Hà Nội là đơn vị đào tạo lập trình viên uy tín với 2 ngôn ngữ: Java và JavaScript, theo mô hình Coding Bootcamp đầu tiên và tốt nhất tại Việt Nam;

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.