Profile image

computechz

@computechz

Chuyên trang chia sẻ những kiến thức, thông tin liên quan tới công nghệ máy tính như linh kiện phần cứng, thủ thuật máy tính và phần mềm, hệ điều hành, gaming.
Website: https://computechz.com
Địa chỉ: Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.