Websites

Danko Group

thái nguyên

Thái nguyên được nhắc đến là địa danh “Đệ Nhất Xứ Trà”, là vùng đất tiềm năng vô hạn đang chờ được khai phá. Với tình hình hiện nay, tốc độ đô thị hóa ngày càng phát triển, Thái Nguyên đang dần chuyển mình để thay đổi diện mạo mới với các hạng mục công trình hạ tầng đang được triển khai trên địa bàn Tỉnh. Điển hình cho sự thay đổi này là sự đóng góp của tập đoàn Danko Group với dự án mang tên Danko City.
https://datnendanko.info/
https://bachviet-group.net/tap-doan-bach-viet-trien-khai-chung-cu-thu-2-tai-bac-giang-diamond-hill/