Websites

deliyours

28 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Deli Yours cung cấp các sản phẩm dầu olive, dầu olive extra virgin, khoai tây cọng, khoai tây múi cau, ngũ cuốc ăn sáng,.. với quy trình bảo quản nghiêm ngặt, bảo đảm chất lượng và an toàn; giấy chứng nhận quốc tế có giá trị.

Thông tin liên hệ:
Công Ty Cổ Phần Deli Yours
Địa chỉ: 28 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0898770898
Website: https://deliyours.com
Chỉ đường: https://goo.gl/maps/AGapWqKB6qZtbqSX6
Email: info@deliyours.com
Follow us:
https://www.facebook.com/anngonsonglanh
https://www.linkedin.com/in/deliyours/
https://deliyours.tumblr.com/
https://www.pinterest.com/deliyourss/
https://www.instagram.com/deli.yours/
https://www.flickr.com/photos/deliyours/
https://flipboard.com/@deliyours
https://www.youtube.com/channel/UCXxyCzzHsAtigNnXNC75WPA
https://www.tiktok.com/@deliyours

#deliyours #dauolive #khoaitay #ngucoc #suatuoi #dauoliveextravirgin #khoaitaycong #khoaitaymuicau