Profile image

Đồng ĐÔng Sơn

@dongdongson

Bio: Đồng Đông Sơn chuyên về đồ thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng bằng đồng như: Đỉnh thờ - Hạc - Nền, Chạm Khảm tam khí - Ngũ sắc; Chuông - Tượng phật - Châm dung; Tranh dân gian, chữ, đồng quê ...Thủ công 100% tại làng nghề đúc đồng truyền thống Đông Sơn, cái nôi của nền văn hóa cổ Đông Sơn.
Địa chỉ: 36 Cao Sơn - P. An Hưng - TP. Thanh Hóa
Phone: 0868113168

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.