Websites

Dược sĩ Ngô Thị Ninh

Nhà Thuốc Thục Anh Số 2 - 180 Phùng Hưng , Phúc La, Hà Đông , Hà Nội

Dược sỹ Ngô Thị Ninh đã trải qua nhiều công việc khác nhau trong ngành Dược: là trình dược viên tại các bệnh viện lớn, sau đó bằng sự cố gắng năng lực của chính mình Dược Sĩ Ngô Ninh đã tự mở nhà thuốc đến nay đã có 2 cơ sở ở Hà Nội (Nhà thuốc Thục Anh số 2) và 1 cơ sở tại quê Bắc Giang ....
Địa chỉ : Nhà Thuốc Thục Anh Số 2 - 180 Phùng Hưng , Phúc La, Hà Đông , Hà Nội
Điện thoại :0345956446
Email: Linhngo.kiss.202@gmail.com
#nhathuocthucanhso2 #ngothininh #duocsingoninh
Website:
https://shipthuocnhanh.vn/post/duoc-si-ngo-ninh-1
https://www.linkedin.com/in/duocsingothininh/
https://www.pinterest.com/duocsingothininh/
https://www.youtube.com/channel/UCvaMCqcpzoVpwEG4kKW_97g/about
https://www.goodreads.com/duocsingothininh
https://angel.co/u/duocsingothininh
https://www.behance.net/duocsingothininh
https://dribbble.com/duocsingothininh/about
https://www.flickr.com/people/193606733@N05/
https://duocsingothininh.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/01453002904585732646
https://duocsingothininh.tumblr.com/
https://www.kickstarter.com/profile/duocsingothininh
https://duocsingothininh.wordpress.com/
https://vi.gravatar.com/duocsingothininh
https://scholar.google.com/citations?hl=vi&user=35qO43MAAAAJ