Hcmp

Số 66 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Ngày 28.10.2010 Thư viện trường Đại học Y Dược Huế được đổi tên thành Trung tâm Trung tâm Thông tin- Thư viện trường Đại học Y Dược Huế – HCMP (theo quyết định số 203/QQĐ-ĐHH-TCNS).
Hag tags: #hcmp #thuvien #trungtamthongtinthuvien #thuviendaihocyduochue #daihocyduochue #daihocyduoc #daihocy #daihoc #yhoc #suckhoe
Địa chỉ: Số 66 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
SĐT: 2343816063
Website: https://hcmp.edu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/Hcmp-105330428520602
https://hcmp.edu.vn/
https://www.google.com/maps?cid=9505314773038976171
https://hcmp-edu.business.site/
https://business.google.com/website/hcmp-edu/
https://www.bomongoaiydhue.net/index.php?cat_id=145
https://moet.gov.vn/Pages/home.aspx
https://moh.gov.vn/
https://luyenthidaminh.vn/diem-chuan/
https://www.huemed-univ.edu.vn/
http://bvydhue.com.vn/
https://yhocvietnam.com.vn/
https://duoclieuvietnam.vn/
https://khachsanhue.com.vn/
http://ytethegioi.com/
http://yhocbosung.com.vn/
http://bacsivietnam.com.vn/
https://suckhoe247.vn/
https://ifgs.org.vn/
https://solarspa.vn/blog/suc-khoe/
http://thuvien.hup.edu.vn/Pages/default.aspx
https://opac.huemed-univ.edu.vn/News/NewDetail/huong-ung-tham-gia-hoi-dien-van-nghe-giai-dieu-nganh-y-truong-dai-hoc-y-duoc-hue
http://www.bomonnoiydhue.edu.vn/
http://www.tietnieuthanhochue.com/
http://bvydhue.vn/
http://bvydhue.org/
http://bvydhue.com/
https://suckhoegioitinh.vn/thuoc/
https://vatlytrilieu.vn/category/kien-thuc-y-khoa/
https://dinhphapvuong.com/kien-thuc/
https://upes3.edu.vn/
https://dhtdtthcm.edu.vn/
https://thuvienykhoa.vn/
https://caodangytehanoi.com/
https://bluestar.org.vn/
https://www.facebook.com/Hcmp-105330428520602
https://500px.com/p/hcmp
https://www.pinterest.com/hcmpedu/
https://www.youtube.com/channel/UCh_sMD8oG5NkJRteWMSjG-g/about
https://www.goodreads.com/hcmp
https://angel.co/u/hcmp
https://www.behance.net/hcmp
https://dribbble.com/hcmp/about
https://www.linkedin.com/in/hcmpedu/
https://www.flickr.com/people/hcmpedu/
https://hcmpedu.blogspot.com/
https://www.blogger.com/profile/14983788340384557622
https://hcmp.tumblr.com/
https://www.kickstarter.com/profile/hcmpedu/about
https://soundcloud.com/hcmpedu