Websites

hotrosmartpls

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Phần mềm SmartPLS là phần mềm dùng phân tích mô hình cấu trúc bình phương tối thiểu từng phần SEM (PLS-SEM). PLS-SEM tối đa phương sai được giải thích của biến tiềm ẩn nội sinh bằng việc ước lượng các mối quan hệ mô hình riêng phần trong chuỗi lặp lại của hồi quy OLS.