Websites

kosenglisshcenter

KOS ENGLISH CENTER là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc xây dựng các khóa học luyện giao tiếp, IELTS chuyên sâu, cấp tốc theo mô hình lớp 1-1; 1-2; 1-4; 1-6 , 1-10 tại Hà Nội.
SDT 0933280990
Số 62A đường Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Hà Nội