Websites

công ty cổ phần công nghệ LifeTek

Công ty cổ phần công nghệ Lifetek nền tảng quản trị toàn diện cho doanh nghiệp và chính phủ. Chúng tôi là đơn vị hàng đầu Việt Nam về cung cấp các phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành doanh nghiệp tổ chức như phần mềm quản lý dự án công việc, phần mềm quản lý khách hàng CRM, phần mềm quản trị doanh nghiệp ERP, phần mềm quản lý nhân sự HRM, phần mềm quản lý sản xuất MRP….
Tầng 19, HH2 15 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
(024) 3762 1194
#phầnmềmHRM, #phầnmềmCRM, #phầnmềmERP, #phầnmềmMRP, #phầnmềmquảnlýcôngviệcdựán #lifetek