Websites

Palado Group

Liên Bão Bắc Ninh

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh nổi bật, Palado Groupluôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội bên ngoài như: Quỹ khuyến học của trường trung học, tiểu học tại địa phương, tích cực tham các hoạt động gây quỹ phòng, hỗ trợ người dân chống dịch bằng cả tinh thần và vật chất.

Chuyên phân phối các sản phẩm ĐỒ GIA DỤNG THÔNG MINH
website: https://paladogroup.vn