Profile image

Palado Group

@paladogroup Liên Bão Bắc Ninh

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh nổi bật, Palado Groupluôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội bên ngoài như: Quỹ khuyến học của trường trung học, tiểu học tại địa phương, tích cực tham các hoạt động gây quỹ phòng, hỗ trợ người dân chống dịch bằng cả tinh thần và vật chất.

Chuyên phân phối các sản phẩm ĐỒ GIA DỤNG THÔNG MINH
website: https://paladogroup.vn

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.