Websites

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (viết tắt là SCB) là một ngân hàng thương mại tại Việt Nam có trụ sở đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. #scb

19-21-23-25 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh