Profile image

tamthatbaclc

@tamthatbaclc Hà Nôi

Cửa hàng Tam Thất Bắc có vườn trồng tại Xã Bản Mế - Si Mai Cai, chuyên cung cấp và phân phối các sản phẩm tam thất bắc bao gồm và không giới hạn trong những sản phẩm sau:

- Nụ tam thất bao tử, hoa tam thất tươi và khô
- Củ tam thất tươi và khô các loại từ ít tới nhiều năm tuổi
- Duy nhất tại Việt Nam: CUNG CẤP CÂY GIỐNG, hạt giống tam thất bắc và tư vấn trồng.
- Bột tam thất, rễ, lá, thân, qu

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.