Profile image

Flamingo Tân Trào

@tantraoflamingo

Phân tích có nên mua dự án Flamingo Tân Trào giai đoạn này không. Kèm theo bảng giá & giỏ hàng 15 căn nội bộ giảm sâu từ VNREP. #flamingotantrao #flamingogroup #VNREP
Email : phucduymedia@gmail.com
xã Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang
SĐT: 0933186123
https://vnrep.com/flamingo-tan-trao/
https://flamingo-tantrao.blogspot.com/2022/10/flamingotantrao-5-phan-tich-nha-au-tu.html
https://www.youtube.com/channel/UCuh2TkrUJnLwogrC9KGJVgg/about
https://www.pinterest.com/flam

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.