Profile image

Thích Gym 24h

@thichgym24h

Tôi đã từng là một Gymer, vì đam mê tôi xây dựng Blog này, để chia sẻ kinh nghiệm thực tế cho những ai cần về Gym, theo cách tôi biết, cảm ơn bạn đã ghé qua Blog của tôi.

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.