Profile image

Manhnhat Thumuaphelieu

@thumuaphelieumanhnhat1 Hồ Chí Minh

Chuyên thu mua phế liệu các loại : đồng, sắt,nhôm, inox

Kho hình

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.