Websites

tmtlandluxuryvinhomes

"Phòng kinh doanh TMT Land chuyên môi giới bán và cho thuê dự án của Vinhomes và Novaland: Vinhomes Central Park, Vinhomes Golden River, Vinhomes Grand Park, Aqua City, Novaworld, ... với giá bán và cho thuê tốt nhất.Văn phòng đại diện tại: Luxury 6 QPP6+H3 Bến Nghé, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Website: https://tmtland.com.vn/
Địa chỉ: Luxury 6 QPP6+H3 Bến Nghé, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline: 0967700703
Map: https://goo.gl/maps/yETjujCw5XrD8wsU8
Tag: #tmtland #vinhomes #aquacity #novaland
Liên kết:
https://drive.google.com/drive/folders/1LdXwlhz0A-SJQeYxTc76jfABhsbP-kB_?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NAZr5hKzheAiUi0oXYq_YKfye3jrWGmFcRzFrbK6s0I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1elZK2X7eavd0RcJ22WUIMbX-3duGJLH6_AcqvswcZSI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/17amKJsHzzV8Rc2gNbERIp_C-iyQ-NnxbCDRgRAVOeYA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_0XZADHkOfHlLhvGag8yCIGXy6Q40EagLs9AdhrvICWPKpg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/drawings/d/1fUdlAIiGSLwB-eTWlFfTFh6vAS6ExzerEdMxnmafrLc/edit?usp=sharing
https://goo.gl/maps/yETjujCw5XrD8wsU8
https://sites.google.com/view/tmtlandcomvn/home"