Profile image

Khải Trần Quang

@tranquangkhai220299

Họ và tên Trần Quang Khải
Ngày Sinh 22/02/1999
Địa chỉ Hồ Gươm Plaza, 110 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Giới thiệu Trần Quang Khải là Founder và CEO của Sneaker Daily. Trước đó, Trần Quang Khải từng giữ vai trò là Managing Editor tại GameTV cũng như các vai trò quan trọng khác tại Authentic Shoes và Authentic Bag. Sau hơn 6 tháng dẫn dắt, Sneaker Daily đã vươn lên trở thành một trong những trang thông tin điện tử về th

Tìm tôi trên mạng

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.