Profile image

Vi Vu Ho Tay

@vivuhotay Tây Hồ, Hà Nội

Vi Vu Hồ Tây - Nhà Hàng, Món Ngon Hồ Tây. Ẩm thực Tây Hồ, Hà Nội: món ngon, cà phê, review ăn uống, kinh doanh nhượng quyền,… và các dịch vụ event, lưu trú, tiệc và tổ chức tiệc, booking review
#vivuhotay
Tây Hồ, Hà Nội
0879722733

nhà hàng meat plus hồ tây
meat plus hồ tây
meat plus
thịt nướng meat plus
vivuhotay
http://vivuhotay.com/
http://vivuhotay.com/nha-hang/nha-hang-meat-plus-ho-tay/
http://vivuhotay.com/review-gia-tien-menu-thit-nu

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.