xuantien52hz

106 Lương Ngọc Quyến, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Xuân Tiến tour guide kì cựu của 52hz với hơn 10 năm kinh nghiệm làm nghề hướng dẫn viên du lịch, là người truyền và giữ “lửa” tinh thần cho cả đoàn tiến bước trong mỗi chuyển đi