Profile image

Yhocvietnam portal

@yhocvietnamcomvn 22 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Để xây dựng nền y học Việt Nam sánh vai với các cường quốc y học trên thế giới thì một mặt chúng ta phải gìn giữ và phát huy hiệu quả và thế mạnh của Y học cổ truyền dân tộc Việt Nam, mặt khác không ngừng học hỏi và ứng dụng những thành tựu của nền y học hiện đại trên thế giới. Đông tây y kết hợp là chiến lược phát triển ngành y tế của Việt Nam trong thời đại mới. Hòa nhập vớ

Gravatar allows you to manage all of your online identities in one place on the web.